PantaTec
řeší problém s mastnotou

PantaTec

ULTIMATE

jak to funguje

Aditivum se přidává přímo do tryskacího materiálu.Dávkovat lze manuálně, nebo pomocí PantaTec Injecto dávkovací jednotky automaticky

. V průběhu tryskání se aditivum ULTIMATE s abrazivem promísí, absorbuje do sebe mastnotu a uzavře ji v sobě. Po proběhnutí celým tryskacím cyklem odchází při separaci mastnota  v aditivu spolu s ostatní nečistotou ven ze stroje. Aditivum na sebe naváže mastnotu uzavře ji v sobě. Na povrchu aditivum zůstává suché. Nepřichytává se na filtrech. Výhodou je jednoduchá aplikace, rychlý účinek,nemění se stávající způsob likvidace odpadu  uživatelem, lze vynechat z procesu tryskání odmaštění před a po tryskání. Umožní uživateli tryskat širší spektrum zakázek /i mastnotou kontaminovaných dílů/ bez dodatečných investic.

V případě zájmu Vás rádi navštívíme a přípravek predvedeme.

Ultimate 

https://www.facebook.com/pantateccomex/

Výhody- technické:

vyhněte se komplikovanému odmaštění před tryskáním

tryskací proces je stabilní,zkrácení potřebné doby tryskání

• odpadá čištění před tryskáním
• prodlouží životnost tryskacího média,zkrátí tryskací proces,dosažení požadovaného povrchu je snadnější 
• méně nečistot v tryskacím stroji
•snadné odstranění mastnoty a nečistot z tryskacího procesu
•snadnější a rychlejší dosažení požadovaného povrchu
odpadá čištění stroje
několikanásobně se prodlouží doba výměny filtrů
výhody- ekonomické:
• redukce nákladů- materiálových , snižuje náročnost na obsluhu stroje,proces je stabilní,snižuje spotřebu elektrického proudu
• snižuje spotřebu tryskacího materiálu a prodlužuje jeho životnost
• zlepšuje průběh tryskacího procesu a tím snižuje riziko vzniku reklamací
• nevyžaduje dodatečné investice

Balení
555 410 3 pytle PantaTec ULTIMATE po 3,3 kg ( 50 L) návod k použití a bezpečnostní list
Cca 10 kg

Pro informaci další možnosti standardního

balení 555 520 15 pytlů po 3,3kg (750 L),

palety 555 630 30 pytlů po 3,3 kg (ca. 1500 L),paleta cca 100 kg

PantaTec

aditivum ULTIMATE bezpečnostní list 

Účel

PantaTec ULTIMATE je přísada pro čištění kovových tryskacích médií , pro zlepšení výsledků tryskacího procesu . Efektivně odstraňuje a chrání před kontaminací mastnými látkami tryskací systémy a povrch obrobku během procesu tryskání a tryskací abrazivo.

Vyčištěné abrazivo pak může plnit své úkoly efektivněji, rovnoměrněji a důkladněji. Celý proces je stabilnější a umožňuje větší kontrolu obsluhy nad celým tryskacím procesem.

Po přidáním ULTIMATE do tryskacích médií, je možné tryskat bez obvyklého odmaštění před tryskáním a po tryskání je možné ihned přejít k další operaci - např. k nátěru vhodnými barvami apod.

Popis produktu a funkce

ULTIMATE neobsahuje žádná rozpouštědla ani tenzidy. Čistící účinek je dosaženo čistě fyzikálně .

Tyto nečistoty jsou odstraněny z tryskání, spolu s aditivem,pomocí obvyklých vzduchových separátorů s filtrem. Vedle této vlastnosti, ULTIMATE , jak se prokázalo, je neutrální pro následující procesy, např. pro nátěry na ochranu proti korozi.

Údaje o výrobku:

Forma - jemnozrnné

Složení minerální

Barva světle modrá Granulace 0-1 (2) mm

Hustota cca. 2,0 kg / dm3

Hodnota pH cca. 7 (v suspenzi)

Sypná hmotnost cca. 0,1 kg / dm3

Při požáru nehořlavé

Při správném dávkování a používání a při dodržení běžných hygienických zásad/nejíst, nepít nekouřit.../ ,PantaTec ULTIMATE nezpůsobuje žádné nebezpečí.

Aplikace (viz také strany 3 + 4)

1. určit stupeň znečištění, např. pomocí testu s vodou - pronikání přes tryskací médium na smáčivost.

Zkouška s vodou nebo zkušebním inkoustem na otryskané ploše.

2. první přidání aditiva na vhodném místě do tryskacího stroje, např. přímo za separátorem- tzv vakcinace

3. dojde v prvotnímu vyčištění stávajícího abraziva. Ultimate začíná okamžitě po přidání do procesu účinkovat. První viditelný a zřejmý efekt se projeví již po 30- 60 minutách. U tlakových zařízení, je s ohledem na pomalejší průběh abraziva účinek pomalejší. V závislosti na konkrétních podmínkách v řádech hodin až dnů.

4. V následujícím normálním provozu, přidávat přísadu trvale, přímo na vhodném místě. Ujistěte se, že se aditivum dobře smísí s abrazivem.Při výběru vhodného místa je nutné brát na zřetel snadný přístup obsluhy.Ideálním místem je např. zásobník tryskacího média, šnekový dopravník , prostor tryskací kabiny...

Dávka se vypočítá v závislosti na stupni znečištění a typu tryskacího systému.

Vakcinace(první přídání- čištění): 2 - 4 litry na tunu média v systému (provozní mix).Jednorázová dávka

Malý stroj minimálně 2 litry

Normální provoz, kontinuální přidávání:

Turbínové tryskače: 0,5-1,0 l na turbínu a hodina tryskání

Tlakové tryskače: 0,5 až 1,0 l na tryskání trubici a hodinu tryskání

Skladování a likvidace

Slkadování PantaTec Ultimate na suchém a chladném místě .

Likvidace -PantaTec ULTIMATE tvoří sloučeniny s abrazivem.Likvidace probíhá stejným způsobem jako před použitím aditiva. Není třeba měnit způsob likvidace.

V případě dalších otázek a pro více informací kontaktujte:

PantaTec GmbH info@pantatec.de

Carl-Zeiss-Straße 8 Tel .: +49 (0) 5734 51488-50

32549 Bad Oeynhausen Fax: +49 (0) 5734 51488-688

Německo

Tyto technické pokyny nahrazují všechny předchozí instrukce pro tento produkt.

Additive PantaTec ULTIMATE

1. první přídavek

Celkové množství látky pro prvotní vyčištění se liší v závislosti na stupni znečištění.

Doporučení: minimálně 2-4 litrů na tunu tryskání média v systému (provozní mix). Malý stroj minimálně 2 litry.

Celkové množství rozdělíme do několika menších dávek- asi každé 3 dávky po 15 minutách .

2. běžný provoz

Tryskače s oběžným kolem-0,5-1,0 litru / turbínu/hodinu tryskání

Vzduchové tryskací systémy 0,5-1,0 litry/ trubicí a hodinu tryskání

Přidávat pravidelně, po menším množství.